Föreningen

Föreningen bildades i april 2002 av ett gäng ponnyintresserade. Första utställningen hölls på Norrveda gård, Vätö samma år.

Sedan starten har antalet aktiviteter utökats till att nu varje år ha både utställningar och treårstest/kvalitetsbedömning.

Rpaf är medlem i Svenska ponnyavelsförbundet.

Vi söker intresserade och engagerade personer som vill vara med i styrelsen. Intresserad? Hör av er till valberedningen.


Det behövs alltid idérika människor.
Hör av er till styrelsen!

kontaktrpaf@gmail.com

 

Styrelsen 2019

Ordförande:
Catarina Reeves

Vice ordförande:
Christina Croneld

Sekreterare:
Asta Bergström
mail

Kassör:
Elettra Sonedotter

Ledamöter:
Helena Jansson
Sandra Liljegren
vakant

Suppleanter:
Caroline Aronsson
Jenny Schwartz Bladlund

Revisorer:
Therese Blomgren
Anette Holmgren

Revisorsuppleanter:
Linnea Larsson
Lise-Lott Claeson

Valberedning:
vakant

Mail till oss: kontaktrpaf@gmail.com