Välkommen till vår hemsida!

  1.    20-årsjubileum 2022

Unghästutställning
med engelska ridklasser Mountain and Moorland 6 juni 
läs mer under aktiviteter
Sista anmälningsdag 16/5

Jubileumsutställning 11 juni - fullbelagd
Katalog läggs ut på hemsidan senast 1 vecka innan.

Treårstest & kvalitetsbedömning 21/8
se under aktiviteter

Young Handler Award 2022

/soderbackens-2.jpg

 

                     /vaddovard.jpg/skargardensstuteri.jpg/stutericroneld.jpg/0785803a-405c-4e74-a407-0fc29f8cc9c2.jpg/icavaddo.jpg/vaddogardsmejeri.jpg/stallsoderbacken.jpg

/vita-huset.jpg/vita-huset.jpg/vidilab.jpg

/tvaltackan.jpg/trikem.jpg/stuterikilskogen.jpg

/img_0299.jpg

/54f744c4-243b-430d-a368-0b2f93a2d9e8.jpg

/stall-mjallskar.jpg/singochoklad.jpg/pesionat-kanalvillan.jpg

/gron-lycka.jpg/fyra-ess.jpg

/fincasolmark.jpg/naf.jpg

/edblad.jpg /cronelsbigardar.jpg

/eckerolinjen.jpg

 

Stort tack till våra ponsorer till jubileumsutställningen 2022:

A Ponydesign, Bojan Krogh Art & Craft, Börjes, Cronelds bigårdar, Eckerölinjen, Edblad i Gåsvik, Finca solmark,Fyra ess, Grön Lycka Cosmetics, Kolla masken,  Norrtelje musteri, NAF, Pensionat Kanalvillan, Singö choklad, Skärgårdens stuteri, Stall Mjällskär, Stall Söderbacken, Stuteri Croneld, Stuteri Exzentric, Stuteri Kilskogen, Susanne Wider, uppbyggande träning, Söderbackens svets & Mekaniska AB, TRIKEM, Tvåltackan, Vita huset, Väddö Vård, Väddö gårdsmejeri, Väddö silverdesign