Aktiviteter 2022

Jubileumsår 2022
Unghästutställning med engelska ridklasser Mountain and Moorland 
Datum: 6 juni
Plats: Färingsö ridskola, Stenhamra
Domare: Gunn Johansson
Sista anmälningsdag 9 maj - förlängd till 16/5.

Proposition här. prop-rpaf-20220606.pdf
Max antal 40 st
Anmälan: 
Direktlänk här.

Anmälan: Direktlänk till ridklasserna
Max antal 35 st.
För raser ej listade på blå basen:anmalan-till-roslagens-ponnyavelsforenings-ridklassdag-2022.docx
Clinic inför ridkalsserna, hittar du här: clinic-20220412.pdf
Banprogram: banprogram.pdf

Utställningsklasser:

 1. Hingstar och valacker födda 2021 (1-åring) 
 2. Hingstar och valacker födda 2020 (2-åring) 
 3. Hingstar och valacker födda 2019 (3-åring) 
 4. Ston födda 2021 (1-åring) 
 5. Ston födda 2020 (2-åring) 
 6. Ston födda 2019 (3-åring)

------------------------------------------------------------

Jubileumsutställning - fullbelagd
Datum: 11 juni
Plats: Toftinge, Väddö
Domare: Håkan Erlandsson
Sista anmälningsdag: 11 maj, ej efteranmälningar - utställningen blir av.
Propositionr: propjubileumsutstallning2022.pdf
Länk till blå basen hittar du här.


Shetlandsponnyer anmäler via shetlandnords hemsida, - fullbelagd

Klasser:
2. 1-åriga ston                                      
3. 1-åriga hingstar och valacker                                               
4. 2-åriga ston                                      
5. 2-åriga hingstar och valacker                                               
6. 3-åriga ston                                      
7. 3-åriga valacker och ej gdk hingstar                             
8. 3-åriga gdk hingstar                         
9. 4-åriga och äldre ston utan föl                                             
11. 4-åriga och äldre gdk hingstar        
12. 4-åriga och äldre valacker och ej gdk hingstar

13. Veteranklass 15-åriga och äldre    

 

----------------------------------------------

TREÅRSTEST 21 augusti 2022
Edsbro ridhus
Hällsätrav. 16
76031 Edsbro

Exteriördomare: Carina Lockwall
Löshoppning: Marie Filipsson

Anmälningsavgift:se proposition Betalas till rpaf pg 143811-4
Medlemsavgift 150kr, kan betalas in i samband med anmälningsavgiften.
Anmäl via blå basen. Länk till anmälan här.
För hästar som ej kan anmäla via blå basen, mejla anmälningsblankett och kopia på passet till kontaktrpaf@gmail.com 

 

KVALITETSBEDÖMNING 21 augusti 2022
Edsbro ridhus
Hällsätrav. 16
76031 Edsbro

Exteriör: Carina Lockwall.
Löshoppning: Marie Filipsson
Gångarter: Susanne Åsbrink
Anmälningsavgift: se proposition. Betalas till rpaf pg 143811-4. Medlemsavgift kan betalas in i samband med anmälningsavgiften.
Anmälan via blå basen, här. Då är anmälan klar. 
För hästar som ej kan anmäla via blå basen, mejla anmälningsblankett och kopia på passet till kontaktrpaf@gmail.com 
Anmälningsblankett

Läs på ungponnygruppens sida om finalerna här.

 

********

2021

Årsmöte 21/3-2022
Kallelse till digitalt årsmöte i Roslagens Ponnyavelsförening 2022.
Tid: den 21 mars kl.20.00.
Anmälan till kontaktrpaf@gmail.com senast 16/3. Några dagar innan får du in inbjudan med hur du ska ansluta till mötet. Inga anmälda.'

2021-verksamhetsberattelse.pdf

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av fördragningslista
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år.
13. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
14. Val av suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år.
15. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
17. Beslut om val av ombud till andra möten där föreningen har rätt att representera med
ombud.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.


*****************

 

 

 

TREÅRSTEST 28 augusti 2021 
Edsbro ridhus
Hällsätrav. 16
76031 Edsbro

Katalogen:

katalog-trearstest-och-kvalitetsbedomning-2021-docx.pdf

Resultat:

resultat-roslagen-2021-trearskvalitet.pdf

Samt på blå basen.

Plats: Norrtälje
Exteriör: Carina Lockwall.
Löshoppning: Marie Filipsson
Proposition: roslagen-regionalprop_trestest-2021.pdf
Anmälningsavgift: 700kr för rpaf-medlem, 900kr för icke medlem. Betalas till rpaf pg 143811-4
Medlemsavgift 150kr, kan betalas in i samband med anmälningsavgiften.
Bedömningsreglemente Treårstest
Direktlänk för anmälan via blå basen. Då är anmälan klar. Nu kan även alla welskategorier anmäla via blå basen.
För hästar som ej kan anmäla via blå basen, mejla anmälningsblankett och kopia på passet till kontaktrpaf@gmail.com 
Anmälningsblankett
--------------------------------------------------------------------

KVALITETSBEDÖMNING 28 augusti 2021

Plats: Norrtälje
Exteriör: Carina Lockwall.
Löshoppning: Marie Filipsson
Gångarter: Ove Stenson
Anmälningsavgift: 1000kr för rpaf-medlem, 1200kr för icke medlem. Betalas till rpaf pg 143811-4. Medlemsavgift kan betalas in i samband med anmälningsavgiften.
Direktlänk för anmälan via blå basen. Då är anmälan klar. Nu kan även alla welshkategorierna anmäla via blå basen.
För hästar som ej kan anmäla via blå basen, mejla anmälningsblankett och kopia på passet till kontaktrpaf@gmail.com 
Anmälningsblankett

 

-----
Utställning

Den 5 juni 2021, har vi utställning inkl riks för kaspisk häst på Toftinge Gård, Väddö. Domare blir Elisabeth Ljungstorp. Utställningen kommer att bli av, men när vi har ca 40 st anmälda totalt, stänger vi anmälan. via blå basen + anmälningar via mejl).
Inga efteranmälningar tages emot. 
Vi har planer att genomföra utställningen enligt aktuella rekommendationer för att förhindra spridning av Covid-19.

propositiontoftinge21.pdf

Även fjordhäst får deltaga.
Anmälningsavgiften för medlemmar i RPAF är 250 kr/ponny, icke medlemmar 400 kr/ponny. För att anmälan ska vara giltig ska avgiften betalas till föreningens pg 143811-8 i samband med anmälan. Hästen räknas som anmäld då anmälan och avgift kommit föreningen till handa. Efteranmälan i mån av plats, kostnad 500 kr. Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr och inbetalas samtidigt (måste anges) som anmälningsavgiften. 
Klasser:
2. 1-åriga ston                                      
3. 1-åriga hingstar och valacker                                               
4. 2-åriga ston                                      
5. 2-åriga hingstar och valacker                                               
6. 3-åriga ston                                      
7. 3-åriga valacker och ej gdk hingstar                             
8. 3-åriga gdk hingstar                         
9. 4-åriga och äldre ston utan föl                                             
11. 4-åriga och äldre gdk hingstar        
12. 4-åriga och äldre valacker och ej gdk hingstar

13. Veteranklass 15-åriga och äldre    
Young Handler 2021
Rosetterna delas ut till alla unga visare upp till och med 26 år som visar häst vid hand i ordinarie klass på sommarpremiering eller utställning! Läs mer på Svenska Hästavelsförbundets instagram här!

Anmälningsblankett till utställning (för de som inte kan anmäla via blå basen):

anmalningsblankett.doc

Årsmöte 20 mars 13.00 digitalt

Kallelse till digitalt årsmöte i Roslagens Ponnyavelsförening 2021
Tid och plats: Lördagen den 20 mars kl.13.00

Anmälan till kontaktrpaf@gmail.com senast 14/3. Några dagar innan får du in inbjudan med hur du ska ansluta till mötet.
Dagordning

 1. Mötet öppnas
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  6. Fastställande av fördragningslista
  7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
  8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
  räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Fastställande av medlemsavgift.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  13. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  14. Val av suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år.
  15. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
  16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
  17. Beslut om val av ombud till andra möten där föreningen har rätt att representera med
  ombud.
  18. Övriga frågor.
  19. Mötet avslutas.
___________________________________________________

Kalender 2020:

Årsmöte 7 mars 14.00 Stockholmsv. 18 i Norrtälje 

verksamhetsberattelse-2019.pdf

 

___________________________________________________

 

Sommarutställning & Riksutställning för Kaspisk hästen 7 juni - inställd

Årets sommarutställning den 7 juni på Toftinge,
är pga av rådande situation med Covid-19 inställd.
________________________________________________

 

TREÅRSTEST 8 augusti 2020

Minst 10 deltagare för att det ska bli av, är nu anmälda.
Plats: Edsbro ridhus, Norrtälje
Exteriör: Helena Kättström, obs byte!
Löshoppning: Marie Filipsson
---------------------------------------------------------------------

KVALITETSBEDÖMNING 8 augusti 2020

Aktiviteten kommer att genomföras.
Plats: Edsbro ridhus, Norrtälje
Exteriör: Helena Kättström
Gångarter: Susanne Åbrink
Löshoppning: Marie Filipsson
-------------------------------------------------------------------

ÖPPEN KLASS FÖR 2-ÅRINGAR & 6-ÅRIGA OCH ÄLDRE - UTGÅR

____________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Halloweenutställning med hingstrådgivning och maskeradklass
På Toftinge, Väddö den 2 november, sista anmälningsdag 15 oktober.
Domare: Liselotte Erixon

 2019-11-01

katalog-2-nov-2019.pdf

 

----------------------------------------------------------------
På Toftinge Väddö den 1 juni
Domare: Morgan Johnsson
Sista anmälningsdag 7 maj.
Resultat finns på blå basen

 

-------------------------------------------------------------------
Årsmöte
Kallelse till årsmöte i Roslagens Ponnyavelsförening 2019. Tid och plats: Tisdagen den 19 mars kl.14.00 på Gustavslund, Stockholmsvägen 18. Vi bjuder på smörgåstårta. Anmälan till kontaktrpaf@gmail.com senast den 15/3.

Anmälningsblankett till utställning (för de som inte kan anmäla via blå basen):

anmalningsblankett.doc

/yhaward.jpg

Young Handler Award 2019 - till alla visare upp till och med 26 år.

När du anmäler dig till våra arrangemang, uppge ditt namn och ålder i samband med anmälan för att få en Yonung Handler rosett

Visa gärna att du fått utmärkelsen Young Handler Award genom att ta ett foto och publicera på Instagram eller Facebook. Skriv namnet på den visade hästen och vilken plats samt märk inlägget med de hashtags som stämmer:
#younghandleraward #svehast #svenskahästavelsförbundet #sommarpremiering #horsesmadeinsweden #dinras/förening

Genom att tagga inlägget med dessa hashtags är du också med i tävlingen Young Handler Trophy som SH arrangerar under året. Vid årets slut kommer bland annat meste visare att premieras.

-------------------------------------------------------------------------------------
2018

Domare: Madeleine Beckman, Sanda Equestrians ridhus i Sättraby, Rimbo.
AGRIA sponsrar med priser, deras representant Björn Karlsson kommer att finnas på plats.

proposition-sanda-3-nov-2018.doc

ny-katalog-halloween-utstallning-2018.pdf

Resultat finns på Blå basen, utom för Welsh Moutain, se nedan:

resultat-welsh-moutain-3-november-2018.pdf

/agrialogga.jpg

Utbildningsdag söndagen den 28/10-2018
Avel- exteriör-brukbarhet
Vi anordnar en dag som är en uppskattad utbildning, ledd av exteriördomaren Lennart Gustavsson på ridskolan Ridskolan Rimbo ryttare.
Målsättning med dagens utbildning är att man ska förstå sambandet mellan en god exteriör och ett funktionellt brukande.
Kursen kommer att beröra det grundläggande i själva avelsarbetet och betydelsen av avelsvärdering. det kommer att vara teori på förmiddagen som följs av en praktisk visning på efter lunch.
Utbildningsdagen är öppen för alla, ungdomar gratis!
Vuxna medlemmar betalar 100 kr, övriga 200 kr.

inbjudan-avel-exterior-hallbarhet.pdf

 

Treårstest och kvalitetsbedömning 18 augusti - genomförd
samt en öppen klass för 2-åringar och 6-åringar och äldre i mån av plats. Agria sponsrar alla deltagare med en goodiebag. 
/agrialogga.jpg

Katalog med program:

program-2018.doc

Propositioner:

roslagen-regionalprop_trestest_2018.pdf

roslagenregionalprop_kvalitetsbed_2018.pdf

oppen-klass-denan-18.doc

Råd och anvisningar:

radoanvtre18.pdf

radoanvkval18.pdf

Anmälningsblanketter:

anmaltre18.pdf

anmalkval18.pdf

Länk till anmälan

All information finns på spaf.info.se under ungponny om du vill läsa mer.

 

Nationaldagsutställning & Riksutställning för Amerikansk miniatyrhäst och Kaspisk häst 6 juni - fulltecknad
Domare: Håkan Erlandsson, Toftinge ridhus, Väddö. Sista anmälningsdag 6 maj.
OBS! Om du ska anmäla till Riksutställning för kaspisk häst, kräver detta medlemskap i Kaspiska föreningen, se www.kaspiskhast.se 

OBS!
Katalogen uppdaterad 2018-06-03

proposition-toftinge-6-juni-2018-1.doc

katalogtoftinge6juni18.pdf

Resultat finns på Blå basen, utom för Welsh, se nedan:

resultat-toftinge-2018-welsh.pdf

 

Årsmöte - genomförd
Kallelse till årsmöte i Roslagens Ponnyavelsförening 2018. Tid och plats: Lördagen den 24 mars kl.14.00 på Gustavslund, Stockholmsvägen 18

kallelse-arsmote2018.doc

verksamhetsberattelse-2017-1.doc

 

Vinterutställning 24 februari - genomförd

Domare: Helena Kättström, Sanda Equestrians ridhus i Sättraby, Rimbo. 

proposition-sanda-2018.doc

katalog-24-feb18.doc

Resultat